Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία χρήστη και σας προτείνουμε να αποδεχτείτε τη χρήση τους για να απολαύσετε πλήρως την πλοήγησή σας.

cancel

Προσωπικά Δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μας εμπιστεύεστε τα στοιχεία σας. Στην Laptopsantalaktika  αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μεγάλη ευθύνη και εργαζόμαστε σκληρά για να  προστατεύσουμε τα στοιχεία σας και να έχετε εσείς τον έλεγχο. Η Laptopsantalaktika  θέλει να σας διαβεβαιώσει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην Laptopsantalaktika  δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανήλικους. 

Τι είναι το GDPR; 

Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 δηλαδή, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή GDPR (General Data Protection Regulation), αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο Κανονισμός έχει τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η εταιρεία Laptopsantalaktika  – Σταυροπούλου Αικατερίνη, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.δεκελείας 13 , ΤΚ 14343,με κεντρικές αποθήκες Ηράκλειο Κρήτης . email: info@Laptopsantalaktika.gr Κιν: (+695)1660150 ,Τηλ/ Αθήνα : (210) 2223181 - website: www.laptopsantalaktika.gr, ενημερώνει ότι για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνικής Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – General Data Protection Regulator, εφεξής GDPR) όπως ισχύει.

Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με το τμήμα προσωπικών δεδομένων στο email: dataprotection@laptopsantalaktika.gr και στο τηλ: 2102223181 ή 6951660150 .

Σκοπός επεξεργασίας 

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Η Laptopsantalaktika  για να προβεί σε ενέργειες πρέπει να έχει συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα, όπως για παράδειγμα αυτά που απαιτούνται κατά την επεξεργασία των παραγγελιών σας ώστε να μπορούν να παραδοθούν σε εσάς και όχι δε κάποιο άλλο τρίτο πρόσωπο ή όπως για παράδειγμα αυτά που απαιτούνται ώστε να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας κατά τη διάρκεια της επισκευής της συσκευής σας.

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα;  

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με την φυσική σας παρουσία στο χώρο μας, με δική σας καταχώρηση μέσω του website μας είτε με την τηλεφωνική επικοινωνία. Επιπλέον, συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα με την αποστολή των στοιχείων σας μέσω email ή της φόρμας επικοινωνίας μέσω του website μας ή της φόρμας αιτήματος ανταλλακτικού ή με την εγγραφή σας στα newsletters στο website μας.

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε 

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα (όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) και μόνο όσα άλλα δεδομένα είναι απαραίτητα. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Τα δεδομένα αυτά είναι συγκεκριμένα.

Για την παράδοση των παραγγελιών, για την επισκευή των συσκευών και για τις επισκέψεις στο χώρο σας κατ’ εντολή παροχή υπηρεσιών χρειαζόμαστε: Το όνομα και το επώνυμο ώστε να γνωρίζουμε ποιος έχει κάνει παραγγελία και σε ποιον θα γίνει η παράδοση των προϊόντων, ποιος έχει παραδώσει συσκευή στο τεχνικό τμήμα για επισκευή και ποιος θα παραλάβει την συσκευή με την ολοκλήρωση της επισκευής. Η διεύθυνση απαιτείται στην περίπτωση παράδοσης και παραλαβής στο χώρο σας και για λόγους ταυτοποίησης. Το ΑΦΜ, η ΔOΥ και το Επάγγελμα απαιτείται για την έκδοση τιμολογίων. Το τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό) για την επικοινωνία μαζί σας αναφορικά με την παραγγελία σας ή την πορεία της επισκευής της συσκευής σας.

Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eMail) ώστε να λαμβάνεται ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας ή την πορεία της επισκευή σας. Επίσης, για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας μέσω του website μας, χρειαζόμαστε: Το όνομα, το επώνυμο και το email (προαιρετικά το τηλέφωνο) στην φόρμα επικοινωνίας στο website μας, προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα σας. Το όνομα, το επώνυμο, το email και το τηλέφωνο στην φόρμα για τα αιτήματα παραγγελίας ανταλλακτικών μέσω του website μας, προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, κατόπιν δική σας συγκατάθεσης και εφόσον μας έχετε χορηγήσει, με εγγραφή στα newsletter για την αποστολή ενημερώσεων και προσφορών, μέσω του website: www.laptopsantalaktika .gr. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε μόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση email. Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το δικό σας όφελος, για παράδειγμα μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια σας από κάποιο προϊόν που αγοράσατε ή για την ανάκληση του. Μερικές φορές χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έρευνα ικανοποίησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως να βοηθήσουμε την δημόσια αρχή πχ αστυνομία, δικαιοσύνη. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα και για την πρόληψη και ανίχνευση απάτης εναντίον σας αλλά και εναντίον της εταιρίας μας. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων: Η παροχή      υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων (πχ. υπολογιστή) ή την επισκευή συσκευών (πχ. εκτυπωτή) και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό, για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων. Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να εγγραφείτε στα newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές και να σας στέλνουμε προσωποποιημένες ενημερώσεις. Η Laptopsantalaktika  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

Ανήλικοι και παιδιά 

Η Laptopsantalaktika  δεν προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε παιδιά και ανήλικους. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε κοινό ενηλίκων. Εάν είσαι ανήλικος, μπορείς να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας μόνο με τη  συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Η Laptopsantalaktika  δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.

Ποιός έχει πρόσβαση στα δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες της Laptopsantalaktika  και μόνο στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Σε καμία περίπτωση δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς.

Που διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα; 

Η Laptopsantalaktika  διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. Συγκεκριμένα: Για σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους όπως μεταφορικές εταιρίες, courier. Στις περιπτώσεις αυτές η Laptopsantalaktika  παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης

Η διάρκεια περιόδου διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν. Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας αποφασίζεται με βάση τη παρακάτω κριτήρια κατά περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για σκοπού ενημέρωσης και πληροφόρησης τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεση σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή και δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Laptopsantalaktika  επικοινωνία στο τηλ: +30 2102223181 και στο email: dataprotection@laptopsantalaktika .gr

Ποιά είναι τα δικαιώματα σας: 

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Laptopsantalaktika  απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεση σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (πχ υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον) το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δηλαδή έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεση σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, δηλαδή όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Laptopsantalaktika  στο email: dataprotection@Laptopsantalaktika .gr στο τηλ: 2102223181.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ, δηλαδή το δικαίωμα της υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, website: www.dpa.gr, τηλ: 2106475600, email: contact@dpa.gr.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων:

Η Laptopsantalaktika  εφαρμόζει τα κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή και αθέμιτους σκοπούς.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους: 

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η Laptopsantalaktika  δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην Laptopsantalaktika . Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. To website www.Laptopsantalaktika .gr της Laptopsantalaktika  χρησιμοποιεί "cookies" για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο site. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν την συσκευή σας και μπορεί να μας επιστρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπο μας. Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστότοπου. Με την περεταίρω χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies.

Ολα τα προσωπικά στοιχεία των μελών και των επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος του Laptopsantalaktika .gr τόσο κατά την εγγραφή τους σαν μέλη αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη φάση της πλοήγησης και χρήσης των διαφόρων λειτουργιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα, δεν θα δοθούν σε οποιονδήποτε τρίτο και ούτε θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς του Laptopsantalaktika .gr. Στην ιστοσελίδα του Laptopsantalaktika .gr χρησιμοποιείται τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) με πιστοποίηση από η οποία παρέχει 100% ασφαλής συναλλαγές, αφού όλα τα στοιχεία που καταχωρούνται από και πρός εσάς είναι κρυπτογραφημένα. Πολύ σημαντικό στοιχείο ασφάλειας είναι ο προσωπικός σας κωδικός, τον οποίο πρέπει να φυλάται και να μην παραχωρειτε σε τρίτους. Το Laptopsantalaktika .gr δεν θα σας ζητήσει ποτέ μέσω τηλεφώνου ή email τον προσωπικό σας κωδικό, παρά μόνο κατά την διάρκεια σύνδεση σας στην σελίδα, μέσω της φόρμας σύνδεσης. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.Laptopsantalaktika .gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Τέλος, όλες οι συναλλαγές μέσω πιστωτικής κάρτας, πραγματοποιούνται στο απόλυτα ασφαλές περιβάλλον της Vivapayments, με κρυπρογράφηση EV SSL - 128bit. 

Τα δικαιώματα σας: 

Σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα (GDPR) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τα εξής: (i) πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, (ii) ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων (φορητότητα) (iii) διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας αν είναι ημιτελή ή ανακριβή, ή (iv) διαγραφή ή περιορισμό των προσωπικών δεδομένων σας σε ορισμένες περιστάσεις που προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα. Σε περίπτωση που έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Αν θέλετε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων ή να ασκήσετε κάποιο άλλο δικαίωμά σας, παρακαλούμε πραγματοποιήστε μέσα από την ειδική ενότητα του λογαριασμού σας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@Laptopsantalaktika .gr 

Product added to wishlist
Product added to compare.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή σας.